Menu
Shopper marketing | Visual Image

Shopper marketing

Shopper marketing ma miejsce zazwyczaj na terenie centrów handlowych i sklepów. Jego głównym zadaniem jest uczynienie z potencjalnego nabywcy danego produktu, jego stuprocentowego nabywcy. Wpływ na to ma kilka czynników takich jak: produkt, jego cena, dostępność i promowanie go. Wszyscy sprzedający profilują swoje działania na zakup rzez klienta konkretnego produktu, ale końcowego wyboru dokonuje jednak sam kupujący.

Ten typ marketingu opiera się ściśle na psychologicznym aspekcie ludzkiej natury. Daje on możliwość zapoznania się z produktem, poprzez formy wizualne, prezentacje na monitorach, namacalne obcowanie z nim, kiedy ów towar wyłożony jest na standach w dostępnym dla klienta miejscu, jak również daje nam możliwość zasięgnięcia informacji bezpośrednio u osoby, która w danym miejscu jest reprezentantem marki. Realizacja taka jest ukierunkowana i zaplanowana od początku do końca pod kątem zainteresowania nabywcy i wywołania w nim konieczności posiadania produktu. Jest to przedsięwzięcie, w którym nie można pominąć żadnego elementu, nawet tak z pozoru błahego jak pasek z ceną. Shopper marketing ma za zadanie wywołać u klienta wrażenie, że to wszystko, zostało zaaranżowane właśnie dla niego, a on sam jest w samym centrum czegoś wzniosłego i ważnego.

Działania shopper marketing można podzielić na zasadę tzw. 4P, czyli:

  • product (produkt)
  • price (cena)
  • place (miejsce dostępności)
  • promotion (promocja)

 

Visual Image przychodzi z pomocą również i w tej materii. Realizujemy tego typu przedsięwzięcia w oparciu o badania rynkowe, obserwacje zachowań ludzkich. Kompleksowo wykonujemy wszystkie elementy, jakie wchodzą w skład shopper marketing.

 

<< Powrót do całej oferty

Grafika 3D | Animacje 3D | Projektowanie graficzne